A A A
BIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie za 2018 rok zostało opublikowane na stronie BIP Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.
https://bip.malopolska.pl/pcuw,m,297810,strona-glowna.htmlOpublikował: Danuta Holik-Ciwińska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Danuta Holik-Ciwińska
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 130